Władze spółki

Organ właścicielski:
Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza

Organ kontrolny:
Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
dr n. ekon. Michał Banaś – przewodniczący
dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski – zastępca przewodniczącego
mgr Dawid Zakrzewski – sekretarz

 

Zarząd:

dr n. ekon. Witold Olszewski dr n. ekon. Witold Olszewski

 

Kadra zarządzająca:

p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Konrad Michalski
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
mgr Lidia Klimczak-Moszyńska
p.o. Dyrektora ds. Finansowych p.o. Dyrektora ds. Finansowych
mgr Barbara Ignatowska
Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych Dyrektor ds. Administracyjno - Technicznych
mgr Adam Marczak