Historia

Akt założycielski Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. został podpisany 28 kwietnia 2009 roku. Historia szpitala jest jednak znacznie dłuższa.

Decyzję o jego budowie w obecnej lokalizacji podjęto w 1974 roku, po przekazaniu wydziałowi zdrowia ówczesnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach działek w obrębie ulic Zagajnikowej, Karolewskiej (obecnie Jana Pawła II) i Wiejskiej. Działalność medyczna rozpoczęła się tam już siedem lat później, w ramach Zakładu Opieki Zdrowotnej, który pod koniec 1998 roku przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ten, ze zmiennymi kolejami losu, funkcjonował ponad dekadę.

Narastające od początku bieżącego stulecia rozmaite problemy placówki doprowadziły do następnego przekształcenia – w miejscu SP ZOZ powstało Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Gmina Miejska Pabianice.

Zmiana przyniosła widoczne korzyści zarówno pod względem ekonomicznym, jak i w obszarze działalności medycznej. Powstały nowe poradnie i oddziały, pojawiły się nowe świadczenia. O pozytywnych aspektach świadczą też inwestycje, jak gruntowna modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy uruchomienie na terenie szpitala przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszytko to robimy dla Państwa, naszych pacjentów, chcąc służyć Państwu jak najlepiej. Misja Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. - "Twoje zdrowie - naszym celem" - jest i pozostanie najważniejsza.